5 great Windows clipboard managers

Clipboard managers are to extend the functionality of the native clipboard function of the Windows operating system. Read the article and choose the most efficient clipboard manager for your Windows PC.

More file managers

GraphVu

5 bei 3 Bewertungen

Gregory Braun Software Design

5 bei 3 Bewertungen

MetaProducts

4.3 bei 4 Bewertungen

Emuware

4.4 bei 5 Bewertungen

Reinhold Lauer

5 bei 3 Bewertungen

Eassos Co., Ltd.

5 bei 3 Bewertungen

Alex Averian

5 bei 4 Bewertungen

Optixsoft

2.8 bei 8 Bewertungen

Yonan Research

5 bei 4 Bewertungen

Auslogics Software

5 bei 3 Bewertungen

OnReally

4.4 bei 5 Bewertungen

Hewlett-Packard

4.8 bei 4 Bewertungen

Findley Designs, Inc.

4.3 bei 4 Bewertungen

Soft Service Company

3.9 bei 7 Bewertungen

Path Too Long Utility

5 bei 3 Bewertungen

JGoodies

4.3 bei 3 Bewertungen

Alex Fauland

3.6 bei 8 Bewertungen

Stegisoft

5 bei 3 Bewertungen

AL-Software Team

3.8 bei 5 Bewertungen

www.convertostpst.com

5 bei 3 Bewertungen

Recoveronix Ltd.

3.8 bei 5 Bewertungen

No Nonsense Software

4.3 bei 3 Bewertungen

O&O Software GmbH

3.8 bei 5 Bewertungen

Blue Lakes Technology, Inc.

3.7 bei 9 Bewertungen

Camtech

4.3 bei 3 Bewertungen

WebMinds, Inc.

4 bei 4 Bewertungen

Verbatim

3.5 bei 4 Bewertungen

SCM Microsystems

3.6 bei 5 Bewertungen

IDM Computer Solutions, Inc.

3.6 bei 5 Bewertungen

Tran Nam Quang

4.7 bei 3 Bewertungen